Homeopati

Homeopati

Homeopatin grundades av den Tyske läkaren Samuel Hahnemann som kom på upptäckten att lika botar lika. Han upptäckte att vissa medel i mycket svag dosering botade symptom som samma medel kunde ge i stark dos: tex det då vanliga läkemedlet kinabark, som gav häftig feber i stark dosering, men botade feber i svag dosering. Hahnemann började experimentera med sig själv som försökskanin – och fann en mängd medel som kunde användas i botande syfte när de sattes in mot ”sin egen förgiftningsbild”
Han präglade uttrycket ”similia similibus curentur” – ”lika bör botas med lika” – och detta är fortfarande homeopatins rättesnöre.
Vid intag utav homeopatmedel så stimuleras ditt eget immunförsvar och kroppens egna självläkande krafter sätter igång att arbeta.
Man hjälper kroppen att läka sig själv.
De flesta tror att Homeopatmediciner är naturmediciner med det är skillnad på dessa. Natuemediciner är starkare och kan ge biverkningar.
Ett Homeopatiskt medel är utspätt enligt en potensiering och ger inga biverkningar. Man behandlar såväl akuta som kroniska sjukdomar.

Homeopatmedicinerna kommer från växt, djur och mineralriket och det finns i olika styrkor (potenser) som man använder sig utav beroende på vad man skall behandla. Homeopatin är i dag mest utvecklad i sitt hemland Tyskland, där den utövas av både naturläkare (heilpraktiker) och vanliga läkare. Men även här i Sverige används den flitigt av många.

Några vanliga problem som jag behandlar med homeopati

Olika magproblem, utmattningssyndrom, hudproblem, urinvägsinfektioner, öron-näsa, halsproblem såsom öroninflammationer, tinnitus, bihålsinflammation, halsfluss, depressioner, ångest, muskel, led och senproblem, hormonstörningar, barnlöshet mm.
De jag har hjälp med barnlöshet under åren har alla blivit gravida.

Några exemper på likhetsprincipen

Lachesis (ormgift, buskmästaren) används bla mot blodförgiftning, blödningar, svårläkta sår/bensår, infektioner, borrelia, mm. Blir du biten av en orm så får du oftast blodförgifning. Apis (bigift) botar bland annat svullnader med brännande eller stickande smärta. Tex: Insektsstick. Allium cepa (röd lök) kan bota hösnuva eller förkylning med rinnande ögon. Skalar du lök rinner ofta dina ögon mm. Inom homeopatin finns cirka 3.000 testade substanser, där varje medel har sitt karakteristiska symtom.

Läser av de flesta obalanser och tillståndet i kroppen, du kan se otroligt mycket utav en analys. Detta skickas till Dallas för analys. Trace Elements, Inc, är ett internationellt laboratorie- och näringskonsultföretag som förser terapeuter och läkare med högklassiga hårmineralanalyser. Trace Elements, Inc, finns representerade i mer än 30 länder och är i dag världsledande inom detta område.

 

Används för att ta bort vaxproppar, lindra tinnitus, bihålsinflammation,
migrän, huvudvärk mm.
Ett ljus som brinner i ena änden, då bildas det ett undertryck i röret som driver ut proppar och gammalt vax. En mycket behaglig och välgörande behandling.

Är ett mycket bra hjälpmedel, du kan se obalanser i kroppen och olika tecken på inflammationer, svagheter, mag-tarmproblem mm.
Jag använder mig även utav nageldiagnostik som också är ett bra hjälpmedel för att se på olika obalanser och svagheter i kroppen.

 

Belladonna är ett stort medel framförallt för kvinnor och barn och det används för väldigt många symtom och sjukdommar.
Tex:akuta åkommor som bryter ut plötsligt,hög feber,huvudvärk, feber,öroninflammationer, halsinfektioner,förskylningar mm.

 

Aconitum är ett mycket bra medel för många olika symtom eller sjukdommar och är bra att ta när första symtom uppträder, tex: så fort man känner av att något är på gång, det börjar klia i halsen, eller att man har blivit rejält avkyld. I 90% av fallen stoppar detta en förskylning eller infektion.

Djurhomeopati

Jag behandlar alla djur men mestadels häst, hund och katt.
Kossor, får, marsvin  och kaniner är andra djur jag behandlar. Homeopatin fungerar både på akuta och kroniska åkommor.
Precis som på människor ser man till helheten och även djuren har olika konstitutioner.
Även här gäller likhetsprincipen och även om 2 djur har samma symptom (problem) behandlas de inte lika. Man behandlar med så liten dos som möjligt så att kroppen själv triggas igång till läkning.
Jag kompleterar Homeopatmedicin med min Medicinska Laser på sår och olika skador i både muskelsystemet och leder och senor.
Både homeopati och Laser stimulerar och hjälper läkningen till ett snabbare och bättre resutat. Det finns inga biverkningar vare sig med homeopatmedicin eller medicinsk laser.

Behandlingar