Djurhomeopatutbildning 2019

Kursen vänder sig till dig som redan är homeopat och vill läsa vidare till djurhomeopat.
Under 6 månader mars-augusti 2019 kommer kursen att gå i Kinna i min lokal.
Vi kommer främst att läsa om häst, hund och katt men kommer även gå igenom vissa sjukdomar på kor, gris, får och kaniner.
Under utbildningen kommer vi att gå igenom djurens anatomi och fysiologi. Konstitutioner, olika sjukdomar akuta som kroniska, mentala symptom, behandlingar, patientfall och övningar.
Föreläsningar: 9,10 mars, 13,14 april, 9,10,11 augusti.
Start: Lördag 9 mars kl 10.00-16.00, söndag 10 mars 09.00-16.00
lörd 13 april 09.00-16.00, sönd 14 april 09.00-16.00
fred 9 aug 09.00-16.00 studiebesök på en gård. Lörd 10 aug 09.00-16.00, sönd 11 aug 09.00-14.00 (Tenta).
Kostnad: 14.000 kr + 2000 kr i anmälningsavgift. (12.800 ex moms). Anm.avgiften betalas in senast 24 februari. (2 veckor innan kursen startar).
Avbetalning: Under 6 månader 2.500 kr/månaden= 15.000+2.000 kr i anm.avg. Den som önskar detta betalar den 27 i varje månad från februari månad för mars osv..
Kurslitteratur ca: 1.000 kr, kompendium ingår i kursen.
Föreläsare: Homeopat/ Djurhomeopat/ Laserterapeut/ Sjuksköterska. Jill Björkerydh
Inbetalning  på B.g. Nordea 850-3427.
Vid frågor, telefon: 0702563320 eller www.jillslaser.se där du även kan anmäla dig.
Hjärtligt Välkomna Jill

Studiebesök och lite träning på olika konstitutioner på djur ute på en gård.

Jills Laser/IPL

Grundkurs i Irisdiagnostik
Lörd-Sönd i april datum ej bestämt ännu 2019. Kl:10-16. Irisdiagnostik innebär att man genom att studera ögats iris så kan man analysera kroppens styrkor och svagheter i olika organ. Du kan se obalanser, inflammationer, mag-tarmbesvär mm med hjälp av färgskiftningar, olika tecken och strukturer. Ögonen speglar hela kroppens hälsotillstånd, då de olika delarna av ögat representerar olika delar av kroppen. Ett mycket intressant och värdefullt hjälpmedel för dig som terapeut.
Kursen kommer att hållas i Kinna i min lokal. 
Kompendium, diplom och en iriskarta + fika ingår. 
Pris: 2.200 kr. Anmälan på PM eller tele:0702563320
Välkommen Jill

Färdiga duktiga elever i djurhomeopatin 2016