Djurhomeopati

Jag behandlar alla djur men mestadels häst, hund och katt.
Kossor, får, marsvin  och kaniner är andra djur jag behandlar. Homeopatin fungerar både på akuta och kroniska åkommor.
Precis som på människor ser man till helheten och även djuren har olika konstitutioner.
Även här gäller likhetsprincipen och även om 2 djur har samma symptom (problem) behandlas de inte lika. Man behandlar med så liten dos som möjligt så att kroppen själv triggas igång till läkning.
Jag kompleterar Homeopatmedicin med min Medicinska Laser på sår och olika skador i både muskelsystemet och leder och senor.
Både homeopati och Laser stimulerar och hjälper läkningen till ett snabbare och bättre resutat. Det finns inga biverkningar vare sig med homeopatmedicin eller medicinsk laser.

Behandlingar

Mag-tarmproblem
Hudproblem, eksem, klåda, fistlar
Hosta, förkylningar
Sårskador, bölder, furumkulos
Borrelia
Sorg, depressioner
Stressade djur , psykiska problem                                                                                              Infektioner, inflammationer                                                                                                                                    Hormonproblem
Hältor, skador i muskler, leder och senor, Njurar, urinvägar mm

Djur svarar väldigt bra på homeopatisk behandling

Nedan en hund med några stora hårsäckscystor som jag fick bort med homeopatmedicin. Resutatet till höger